Starta prenumeration

Avsluta prenumeration

Avslutar alla prenumerationer för angivet mobilnummer/e-postadress.